Od září upozorňujeme zákonodárce na dopady novely zákoníku práce stran dostupnosti zdravotní péče v ČR. Na základě dlouhodobě tristní situace v českém zdravotnictví podalo více než 6 000 lékařů výpověď z přesčasové práce počínaje prosincem, což představuje asi 30 000 nepokrytých služeb měsíčně.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se v podcastu PoliTalk vyjádřil, že český pacient v prosinci nepocítí omezení péče. Z uvedeného tvrzení se zdá, že 30 000 služeb není potřeba obsadit. Pročpak tedy původním záměrem zákonodárců bylo zdvojnásobení legálních přesčasů pro lékaře ze 416 na 832 hodin ročně?

V posledních dnech vyhodnocujeme data z přijatých výpovědí, se kterými Vás v následujícím týdnu seznámíme. Již nyní máme i z dalších zdrojů potvrzeno, že např. v Praze a Hradci Králové nebude plnohodnotně zajištěna péče v oboru dětská chirurgie. Zároveň například některé okresní nemocnice budou mít zásadní potíže se zajištěním pediatrické péče. Jak je možné, že pouhé dodržování zákona může mít v českém zdravotnictví takové následky?

Tato alarmující situace nám není lhostejná, a proto na jejím řešení usilovně pracujeme. Jsme rádi, že další jednání v rámci iniciativy Lékaři jsou jenom lidi proběhne 8. listopadu na půdě Ministerstva zdravotnictví.