Dnes se na půdě MZ ČR uskutečnilo jednání o řešení situace ve zdravotnictví, tentokrát bez účasti pana ministra. Jednání vedl ředitel právní sekce ministerstva Radek Policar. Ministerstvo předložilo několik návrhů s cílem optimalizovat předatestační vzdělávání a v dlouhodobém horizontu kultivovat pracovní podmínky českých zdravotníků.

Na většině z nich panovala všeobecná shoda mezi navrhovateli i zástupci ČLK a odborových organizací působících ve zdravotnictví. Komora nabídla aktivní účast a byla domluvena budoucí spolupráce v otázkách postgraduálního vzdělávání a kontroly dodržování zákoníku práce.

Ke shodě nedošlo při projednávání problematiky odměňování zdravotníků. Trváme na řešení, které doručí prostředky určené na zvýšení odměn všem lékařům. Bez ohledu na odbornost, věk a na to, jestli jsou odměňováni platem nebo mzdou. Proto nemůžeme akceptovat nabídku, která myslí pouze na přímo řízené nemocnice.

Navrhované navyšování odměn ve dvou krocích (2024 a 2025) nelze akceptovat bez odpovídajících garancí. Lékaři nezapomněli na dosud nesplněné Memorandum z roku 2011.

Představili jsme konkrétní způsoby řešení problematických míst návrhu MZ ČR. Přijali jsme nabídku se v pondělí 13. listopadu zúčastnit schůzky MZ, IPVZ a nově jmenovaných koordinátorů vzdělávání v přímo řízených nemocnicích a ve stejný den i dalšího jednání na MZ, které v tématech naváže na to dnešní.

Jsme rádi, že konečně konstruktivně jednáme o všech našich požadavcích, pevně věříme, že společně nalezneme řešení krize ve zdravotnictví.