Během víkendu se na pražských Vysočanech uskutečnil každoroční sjezd delegátů České lékařské komory.

Diskutovalo se o množství aktuálních témat, včetně probíhající iniciativy Lékaři jsou jenom lidi, jíž sjezd vyjádřil podporu nejen zvolením lídra iniciativy Jana Přády do funkce viceprezidenta komory, ale i usnesením sjezdu.

Nedělní diskuse o výzvách, kterým čelí české zdravotnictví, se zúčastnil i ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek a poslanci Poslanecké sněmovny Kamal Farhan a Tom Phillip.

Pan ministr v otázkách řešení hrozící krize ve zdravotnictví odkázal na plánované jednání ve středu 8. listopadu.